Thursday, February 12, 2009

KAEDAH MENGINGAT FIZIK

Pengenalan:

Fizik adalah salah satu subjek elektif yang memerlukan kefahaman dan ingatan yang tinggi. Pelajar sederhana dan lemah sering mengeluh mengatakan fizik adalah satu subjek yang sukar untuk di fahami dan diingati fakta-fakta dan konsepnya. Jika fakta tidak dapat diingati sepenuhnya maka konsep seterusnya akan sukar diikuti dan difahami. Oleh itu adalah perlu dicipta beberapa kaedah mengingat supaya masa untuk mengingat sesuatu fakta fizik dapat dijimatkan.


Objektif:

1. Untuk mencipta kaedah mengingat fakta-fakta fizik dengan mudah.
2. Untuk menjimatkan masa dalam mengingat fakta –fakta fizik.


Kaedah Mencipta:

1. Akronim

Ini merupakan satu kaedah mengingat yang menggunakan singkatan huruf pertama sesuatu perkataan. Contohnya untuk mengingat peraturan tangan kanan atau kiri fleming . Ibu jari merujuk kepada arah daya, jari pertama untuk arah medan dan jari tengah untuk arah arus. Bagi meningati perkara ini bolehlah digunakan akronim iaitu DMA di mana D untuk daya, M untuk medan dan A untuk arus. Untuk lebih menarik lagi DMA itu boleh mewakili Dia Minat Aku.

2. Bentuk cerita

Kaedah ini adalah satu kaedah yang menarik kerana kaedah mengingat ini menggunakan cerita. Pelajar boleh mereka cerita tertentu yang relevan supaya mereka dapat mengingati sesuatu fakta dengan lebih mudah lagi. Contohnya Ali seorang kakitangan RTM masuk hospital kerana menonton filem bertaraf Sx dan Sg.

3. Nama-nama khas di persekitaran.

Kaedah ini menggunakan perkara-perkara yang berada di persekitaran untuk mewakili sesuatu kaedah mengingat. Contohnya MAXIS digunakan untuk mengingati apakah pembolehubah pada paksi X graf. Jadi MAXIS itu merujuk kepada Manipulated Variable is located at X axis.

KAEDAH MENGINGAT FIZIK

SUSUNAN WARNA SPEKTRUM
1.VIBGYOR
-Kaedah ini untuk mengingat sususan dan jenis warna dalam spektrum warna iaitu warna violet, indigo,blue,green, yellow, orange and red.
2. MAK JUAL KACANG HIJAU BANYAK IA UNTUNG.
- Ini adalah kaedah mereka cerita dan akronim iaitu MOKHBIU.
M= MERAH
O = ORANGE
K = KUNING
H = HIJAU
B = BANYAK
I = INDIGO
U= UNGU

SUSUNAN AHLI KELUARGA GELOMBANG ELEKTROMAGNET: RTM ICU SXSG
Ali kakitangan RTM masuk wad ICU kerana menonton filem SXSG.
Kaedah ini adalah untuk mengingat susunan ahli keluarga gelombang elektromagnet.
RT = Gelombang radio & TV
M = Gelombang mikro
1 = Infra merah
C = Cahaya nampak
U = Ultra violet
SX= Klasifikasi rancangan Tv
SG=Klasifikasi rancangan Tv

ISOTOP: Same Proton

Kaedah ini untuk mengingati maksud isotop iaitu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama.

ANTINOD AT Amplitud Tinggi
Kaedah ini adalah untuk mengingati maksud antinod iaitu dengan mengingati AT yang bermakna amplitud tinggi.

BIASAN GELOMBANG AIR DCD( Dalam cetek Dekat)// DST (Deep shallow towards)

Kaedah ini untuk mengingati arah perambatan gelombang apabila gelambang air merambat dari kawasan dalam ke cetek ia akan mendekati garis normal.

BIASAN GELOMBANG AIR: CDJ (Cetek Dalam jauh) // SDA (Shallow deep away)

Kaedah ini untuk mengingati arah perambatan gelombang apabila gelambang air merambat dari kawasan cetek ke dalam ia akan menjauhi garis normal.

TUKAR ˚C KE KELVIN: CK 273
Kaedah ini untuk mengingati kaedah menukar unit suhu dari Celcius kepada Kelvin. Caranya adalah dengan menambah 273 kepada suhu dalam celcius. Contohnya:’
30°C = 30 + 273 = 300 K

PERATURAN TANGAN KIRI FLEMING : LM (L = left M= motor)

-Kaedah ini adalah untuk mengingati tangan mana untuk digunakan bagi prinsip motor.

PETUA TANGAN KIRI/KANAN FLEMING: DMA (D = Daya, M= Medan A = Arus)
- kaedah ini adalah untuk mengingati jari mana yang mewakili daya, medan & arus.

JISIM ATOM : JAPAN
-Kaedah ini untuk mengingati maksud jsim atom.
J= Jisim
A= Atom
P = Proton
A = Add
N = Neutron

WARNA SPEKTRUM PARUTAN BELAUAN: MUUM
Merah ungu, Ungu merah
-Kaedah ini adalah untuk mengingati susunan warna spektrum daripada parutan belauan.

OUTPUT GET - X ATAU : OSAMA ( Sama input output = 0)
-Kaedah ini untuk mengingati output bagi get X-ATAU iaitu jika inpat sama outputnya = 0 dan jika input tidak sama outputnya 1.

KAEDAH GRAF: MAXIS (Manipulated Variable at X axis.)
-Kaedah ini adalah untuk mengingati paksi X adalah untuk Manipulated Variable.

PEMBIASAN GELOMBANG CAHAYA: (LEBIH KURANG JA )
Jika sinar cahaya merambat dari medium lebih tumpat kepada medium kurang tumpat maka sinar itu akan dibiaskan menjauhi garis normal.

KUANTITI ASAS FIZIK: (MASPJ)
-Kaedah ini adalah untuk mengingati contoh bagi kuantiti asas fizikiaitu masa, arus, suhu,panjang dan jisim.
M = masa
A = arus
S = suhu
P= panjang
J = Jisim

1 comment: