Friday, August 3, 2012


PROGRAM SEMINAR SKOR A+ FIZIK 2012 MGCK
LAPORAN KEGIATAN / AKTIVITI


PERKARA
BUTIRAN / KETERANGAN

PROGRAM / AKTIVITI
PROGRAM SEMINAR SKOR A+ FIZIK 2012 MGCK

OBJEKTIF PROGRAM
Program ini dijalankan untuk:

1-Memberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan Fizik SPM
2-Memberi kemahiran menjawab soalan berdasarkan konstruk-konstruk dalam Fizik
3-Mendedahkan kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon SPM yang lepas.
TARIKH PELAKSANAAN
 30 Jun 2012

TEMPAT
Dewan Wawasan, Sek Men. Sains Machang.

SASARAN
232 orang pelajar dari sekitar Daerah Machang
FASILITATOR
10 orang guru cemerlang Fizik seluruh Kelantan

PENGISIAN

1 Ucapan alu-aluan dari YDP Majlis Guru Cemerlang Kelantan, En Burhan Ramli

2. Tips untuk Skor Fizik SPM oleh Tn Hj Burhan Ramli

3. Slot 1- Ceramah dan bengkel menjawab soalan struktur kertas 2 – Bahagian A oleh Pn Che Romah Jaya, GC Fizik SMS Machang

4. Slot 2- Ceramah dan bengkel menjawab soalan essei kertas 2 – Bahagian B dan C oleh Pn Khatijah Yusof, GC Fizik SMKA Wataniah

5. Slot 3- Ceramah dan bengkel menjawab soalan struktur dan essei kertas 3 – Bahagian B dan C oleh En Syafizal Said  GC Fizik SMK Kok Lanas.
    
IMPAK
Program ini dapat memberi pendedahan dan teknik menjawab soalan Fizik SPM kepada calon SPM 2012. Ianya meliputi kaedah atau cara-cara menjawab soalan essei kertas 2 berbentuk pengetahuan, kefahaman, aplikasi, mengkonsepsi, menyelesai masalah atau membuat pengubahsuaian serta membuat keputusan. Kemahiran dalam menjawab kertas 3 juga ditekankan seperti kemahiran mengambil data dari suatu alat yang diberi, membuat hubungan antara dua pembolehubah, memjadual data, memplot graf, menyatakan langkah berjaga-jaga, menghitung kecerunan dari graf yang diberi, membuat inferens, membuat hipotesis dan merangka suatu eksperimen.


PENILAIAN/CATATAN
Program ini harus diteruskan lagi pada masa-masa akan datang memandangkan banyak impak positif yang dapat diperolehi.

No comments: