Saturday, August 4, 2012


 
HUKUM-HUKUM
FIZIK

HUKUM NEWTON 1:
Satu objek pegun akan terus berada dalam keadaan pegun dan objek bergerak akan terus bergerak kecuali ada daya luar yang bertindak.

HUKUM NEWTON 2 :
Kadar perubahan momentum berkadar langsung dengan daya yg bertindak keatasnya.

HUKUM NEWTON 3: Bagi setiap daya tindakan terdapat satu daya tindakbalas yang sama magnitud tetapi berlawanan arah
 
HUKUM HOOKE:
F berkadar langsung dengan  x (selagi had kenyal tidak dilebihi)

HUKUM OHM:
V berkadar langsung dengan I ( suhu & dan lain-lain sifat fizikal dawai tetap) 

HUKUM BOYLE:     TEKANAN BERKADAR SONGSANG DENGAN ISIPADU
HUKUM TEKANAN: TEKANAN BERKADAR LANGSUNG DENGAN SUHU MUTLAK
HUKUM CHARLES:  ISIPADU BERKADAR LANGSUNG DENGAN SUHU MUTLAK
 
HUKUM PANTULAN CAHAYA: 1.  sudut i = sudut r
                                                          2.  Sinar tuju,sinar pantulan dan garis normal berada                                                                       atas satu satah yang sama.
HUKUM BIASAN  CAHAYA

No comments: