Monday, August 13, 2012

Kaedah Belajar Fizik Menggunakan Peta Minda:

Apakah peta Minda

Peta minda adalah satu teknik belajar menggunakan grafik dan kata kunci.Peta minda menolong para pelajar membuat aliran konsep yang dipelajari dalam bentuk yang lebih, ringkas padat dan menarik. ia njuga boleh menolong peta untuk mengingati fakta-fakta secara tersusun.Proses membentuk peta minda menolong pelajar memahami dan mengingati maklumat lebih baik lagi.

bagaimana Membina Peta Minda

1. Baca dan fahamkan topik yang ingin dibina peta minda itu secara bersungguih-sungguh.
2.Senaraikan topik utama dan subtopik-subtopik yang berkaitan.
3.Mulakan membina peta minda anda dengan menulis topik utama menggunakan huruf besar ditengah-tengah kertas.
4. Lukis garis-garis dari topik utama ditengah-tengah ke subtopik-subtopik yang berkaitan.
5.Seboleh-bolehnya menggunakan kata kunci.
6. Jika boleh gunakan lukisan, warna dan simbol bagi menonjolkan fakta-fakta utama.
7. Tidak ada betul atau salah dalam menulis peta minda nada.


Contoh:

        


Saturday, August 4, 2012


 
HUKUM-HUKUM
FIZIK

HUKUM NEWTON 1:
Satu objek pegun akan terus berada dalam keadaan pegun dan objek bergerak akan terus bergerak kecuali ada daya luar yang bertindak.

HUKUM NEWTON 2 :
Kadar perubahan momentum berkadar langsung dengan daya yg bertindak keatasnya.

HUKUM NEWTON 3: Bagi setiap daya tindakan terdapat satu daya tindakbalas yang sama magnitud tetapi berlawanan arah
 
HUKUM HOOKE:
F berkadar langsung dengan  x (selagi had kenyal tidak dilebihi)

HUKUM OHM:
V berkadar langsung dengan I ( suhu & dan lain-lain sifat fizikal dawai tetap) 

HUKUM BOYLE:     TEKANAN BERKADAR SONGSANG DENGAN ISIPADU
HUKUM TEKANAN: TEKANAN BERKADAR LANGSUNG DENGAN SUHU MUTLAK
HUKUM CHARLES:  ISIPADU BERKADAR LANGSUNG DENGAN SUHU MUTLAK
 
HUKUM PANTULAN CAHAYA: 1.  sudut i = sudut r
                                                          2.  Sinar tuju,sinar pantulan dan garis normal berada                                                                       atas satu satah yang sama.
HUKUM BIASAN  CAHAYA

Friday, August 3, 2012

CONTOH JSU FIZIK


CONTOH  JADUAL SPESIFIKASI UJIAN & PEMBAHAGIAN TUGAS 
BAGI MATA PELAJARAN FIZIK

PAPER 1 4531/1


Topic

Question No
Construct

Knowledge
Understanding
Application
Panel


ITP
1
X2
X3

X
F & M

4


X

5
X6

X


7

X


8

X


9

X


10

X


11

X
F & P

12
X13

X


14

X


15


X

16

X


17
X18

XHeat

19
X20

X


21


X

22

X


23

XLight

24


X

25

X


26


X

27

X


28

X
Wave

29

X


30

X


31
X32

X


33
X34
X
Electricity

35

X


36
X37

X


38


XElectromagnet

39

X


40

X


41


X

42

X


43

XElectronics

44

X


45

X


46

X


47

XRadioactivity

48
X49


X

50

XPAPER 2 4531/2

Part
Question No.
Construct
Marks distribution
Total marks
Topic
PANEL
A
1
PF01
KF01
2
2
4
Measurement

2
PF01
KF01
KF02
1
1
3
5
F&M – Work, Energy

3
PF01
KF01
KF02
1
1
4
6
Electronics

4
PF01
KF01
KF02
1
2
4
7
Heat

5
PF01
KF01
KF04
1
2
5
8
F&P- Pressure in liquid

6
PF01
KF01
KF04
1
2
5
8
Waves

7
PF01
KF01
KF02
KF03
1
1
2
6
10
Light

8
PF01
KF01
KF05
1
4
7
12
Electricity

B
9
PF01
KF01
KF04
KF03
1
4
5
10
20
F&M –Linear motion

10
PF01
KF01
KF04
KF03
1
4
5
10
20
Electromagnet

C
11
PF01
KF01
KF05
KF02
1
4
10
5
20
F&P – Prinsip Bernoulli

12
PF01
KF01
KF05
KF02
1
4
10
5
20
Radioactivity

TOTAL MARKS
100
100


PAPER 3 4531/3

Part
Question No
Construct
Marks distribution
Topic
Panel

1
KF 03
16
F&M

2
KF 03
12
Light


3
KF 03
12
F&P

4
KF 03
12
Electromagnet


Total Marks
40
CONSTRUCT
MEANING
PF01
KNOWLEDGE
KF01
UNDERSTANDING
KF02
APPLICATION
KF03
PROBLEM SOLVING
KF04
CONCEPTUALIZE
KF05
DECISION MAKING